Wystawa Biblii, Legnica, marzec 2023

W dniach 12 – 24 marca 2023 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym odbyła się IV edycja Wystawy „Historia Biblii”. Zbiegła się onaq z 55 rocznicą wydarzeń znanych pod nazwą „Marzec ’68”, które spowodowały, że z licznej legnickiej społeczności narodowości żydowskiej pozostało obecnie niewiele osób. Organizator wystawy, Fundacja „12 GODZIN”, postawiła sobie za cel podkreślić ich obecność, troski i radości w naszym mieście. Dlatego do współorganizacji zostało zaproszone Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Z tej okazji 12 marca br. wernisaż był poświęcony tamtym wydarzeniom, a na krótką relację zapraszamy na stronę https://kulturalia.lca.pl/legnica,news,92659,Interaktywna_wystawa_Historii_Biblii.html

Koncert piosenki żydowskiej przy pełnej sali widowiskowej w wykonaniu Jurka Dajuka wraz z Zespołem zakończył się owacjami na stojąco, po którym przysłowiową wisienką na torcie był poczęstunek przygotowany przez Przewodniczącą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy Panią Annę Lazarek i Alicję Zweifler-Kułacz.

Całość spotkania była tłumaczona na język migowy przez Wiceprezes Stowarzyszenia „Migaj Sercem”, gdyż zebrane gremium składało się również z osób niesłyszących, ukraińskiej i polskiej narodowości.

Wystawę odwiedziło około 1100 osób od najmłodszych lat przedszkolnych poprzez klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aż do seniorów.

Zakończenie wystawy zbiegło się natomiast z Narodowym Dniem Pamięci Polaków pomagającym Żydom w czasie okupacji. Przy tej okoliczności została wspomniana polska rodzina Ulmów, która 24 marca 1944 r. została rozstrzelana, Józef Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria, ich szóstka małoletnich dzieci, a także ośmioro ukrywanych przez polską rodzinę Żydów z rodzin Didnerów, Grünfeldów i Goldmanów.

Pożegnanie wystawy uświetniła Gmina Żydwoska tradycyjną kolacją na przywitanie szabatu, podczas której Pani Tetiana Kritenko z Kijowa opowiedziała, jak obecnie wraz z Panią Hanną Cieślar, z ramienia Wspólnoty Drzewo Oliwne pomagają ukraińskim Żydom dokonać emigracji do Izraela. Całość przebiegła we wspaniałej atmosferze ciekawych rozmów i serdecznych podziękowań za wzajemne wsparcie w organizacji tak dużego wydarzenia.

Jako zarząd Fundacji „12 GODZIN” mamy nadzieję, że odbije się to echem, które przyniesie społeczne wsparcie dla tej nielicznej społeczności w remoncie domu przedpogrzebowego. Jest niezwykle istotne, aby ta mniejszość narodowa i wyznaniowa, której tak wiele zawdzięcza Legnica, aby godnie mogli przeprowadzać najważniejszą ceremonię pogrzebu. Gdyż, jak mówi hebrajski napis nad frontowym wejściem jest to, dom spotkania żywych w połowie święta. A więc to nie jest koniec …

PS

Z ostatnich wieści, jakie dotarły do nas, to przeznaczenie przez Urząd Miasta Legnica kwoty 123 000 zł na dalsze prace remontowe wspomnianego Domu Przedpogrzebowego.

Prozumienie z Teen Challenge

W dniu 11 sierpnia 2022 Fundacja 12 GODZIN podpisała porozumienie z Janem Jędrzejczakiem,  Krajowym Koordynatorem Programu COFFEE HOUSE. Program ten jest firmowany przez Misję TEEN CHALLENGE, która jest szeroko znana w kraju i na świecie, jako wiarygodna organizacja walcząca z problemem uzależnienia. Porozumienie to pozwoli nam na czerpanie doświadczenia z 35 letniej działalności Misji w sferze terapii i profilaktyki w Polsce. Naszym celem jest tworzenie lokalnych punktów konsultacyjnych, które we współpracy ze stacjonarnymi ośrodkami terapii cieszą się dużym odsetkiem skutecznych terapii.

Wydanie audiobooka „Oczekiwali miasta”

23.06.2022 po prawie rocznych przygotowaniach ukazał się audiobook pt. „Oczekiwali miasta” wydany przez Wspólnotę „Drzewo Oliwne” oraz Fundację „12 GODZIN” jako patrona wydania. Na naszej stronie zamieszczamy wstęp, a płyty można zamawiać pisząc na adres: drzewo-oliwne@wp.pl oraz kontakt@fundacja12godzin.pl

Wieczór pieśni polsko-żydowskiej

18.06.2022 odbył się „Wieczór pieśni polsko-żydowskiej”. Było to zakończenie cyklu spotkań z kulturą żydowską. Koncert pieśniarza Jana Białęckiego, który przyjechał do Legnicy z Paryża, odbył się również w sali widowiskowej SSM przy ul. Jordana 17. Artysta zaprezentował własne kompozycje i interpretacje tradycyjnych pieśni żydowskich. Tym razem frekwencja nie była duża, a małe grono słuchaczy śmiało włączało się w podśpiewywanie z artystą zwłaszcza, że teksty polskie i hebrajskie były wyświetlane na ekranie.

Koncert połączony był z promocją książki Emanuela Machnickiego pt.: „Tora dla chrześcijan” wydanej przez Wspólnotę „Drzewo Oliwne”. Po więcej informacji odsyłamy na stronę www.drzewooliwne.com.pl

12.06.2022 Wernisaż Wystawy Historii Biblii i Spotkanie z Kulturą Żydowską

12 czerwca 2022 w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowanie przez Fundację „12 GODZIN” z udziałem  Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy pod hasłem „DZIEDZICTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”. W wydarzeniu  wzięło udział około 80 osób.

Spotkanie z Kulturą Żydowską rozpoczęło się wernisażem wystawy „Historii Biblii”, ekspozycji Fundacji „AEROPAG”, którą zaprezentował jej twórca prezes Dariusz Czyszczoń. W przystępny sposób dla każdego odbiorcy przybliżył historię powstawania Pisma Świętego oraz towarzyszące wydarzenia, z których jasno wynika, że Biblia jest wspólnym dziedzictwem Słowa Bożego dla Żydów i Chrześcijan, a także kulturowym dla wierzących i niewierzących.

W atmosferze wspólnego dziedzictwa i odpowiedzialności Pani mgr historii Katarzyna Kotlińska opowiedziała o legnickim kirkucie – cmentarzu żydowskim, na którym spoczywa wielu legniczan o pochodzeniu żydowskim, a którzy wnieśli znaczny wkład w życie gospodarcze i kulturalne miasta.

Wstęp do tej prelekcji przedstawiła pani Anna Lazarek, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, która w zarysie przedstawiła życie Gminy wspominając o niszczejącym Domu Przedpogrzebowym, wskutek uszkodzenia dachu podczas wichury w 2009 roku. Z tego też tytułu intencją wydarzenia było rozpropagowanie Społecznego Projektu Wzajemnego Wsparcia.

Fundacja wydała okazjonalny folder z opisem kirkutu i magnesem z danymi Gminy Wyznaniowej Żydowskiej do wpłat, jako cegiełkę ratunku tego wartościowego zabytku. Cmentarz jest aktualnym miejscem pochówku tej już małej legnickiej społeczności, dlatego nie powinna być obojętna wzajemna troska o możliwość godnego przeprowadzenia ostatniej posługi żyjących, bez względu na narodowość, wobec odchodzących do wieczności.

Dalsza część wydarzenia przebiegła w bardzo żywych nastrojach klimatu tradycyjnych świąt żydowskich, o których opowiedziała pani Alicja Zweifler-Kułacz.

Prelekcja rozpoczęła się od zapalenia świec menory przez jedną z uczestniczek z publiczności, gdyż czynność tą zawsze wykonują kobiety.

Następnie odbyła się prezentacja tradycyjnych świąt żydowskich, a rozpoczęła się ona od głównego święta – SZABATU z zadęciem w szofar (róg barani) przez mężczyznę z publiczności.

Całość uwieńczona została degustacją tradycyjnych, świątecznych potraw przygotowanych przez Panie z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy, a opis klimatu wzajemnych rozmów i doceniania żydowskiej kuchni oraz całego wysiłku w przygotowaniu tak bogatego we wrażenia wydarzenia pozostawiam bez komentarza. To trzeba było przeżyć …

Wystawa Historii Biblii w tym roku trwała tylko 4 dni z uwagi na wysokie koszty, ale skorzystało z tej okazji kilka klas legnickich szkół, a nawet dwie 3-cie klasy, które przyjechały spod wrocławskiego Smolca. W tegorocznej edycji wystawy  bardzo czynny udział wzięli legniccy seniorzy z klubu, którego przewodniczącą jest pani Elżbieta Chucholska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za współudział, a dla tych, którzy nie byli, a są zainteresowani jak to wyglądało, zamieszczamy migawki i linki tego wyjątkowego zdarzenia.

http://kulturalia.lca.pl/mobile,legnica,news,89747,_Historia_Biblii_czyli_ekspozycja_prezentujaca_historie_Pisma_Swietego.html